Zaangażować się

Wybór witryn jest dobrowolny, podobnie jak udział w tym programie. Poniższa mapa opcjonalnie wymienia zalecane miejsca badań w oparciu o dane historyczne z literatury. Żółte znaczniki to wolne miejsca, co oznacza, że nie zostały jeszcze uwzględnione w programie. Każdy może zarejestrować jedno lub więcej wolnych miejsc z mapy lub dowolne inne tereny podmokłe, wypełniając ten krótki formularz .

Zaangażować się

Wybór witryn jest dobrowolny, podobnie jak udział w tym programie. Poniższa mapa opcjonalnie wymienia zalecane miejsca badań w oparciu o dane historyczne z literatury. Żółte znaczniki to wolne miejsca, co oznacza, że nie zostały jeszcze uwzględnione w programie. Każdy może zarejestrować jedno lub więcej wolnych miejsc z mapy lub dowolne inne tereny podmokłe, wypełniając ten krótki formularz .